Nedir

SİVRİCE « Türkiye Coğrafyası

Elâzığ iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 810 kilometrekare ,nüfusu 17.412 dir. Yüzeyi genel olarak, engebeli dağlık alanlardan ve çıplak dağ yamaçlarından ibarettir. Tahıl ekimi ve hayvancılık, halkın başlıca geçim kaynağıdır. Merkezi 15.30 nüfuslu Sivrice ilçesidir.

BÜLBÜLLER « Hayvanlar

Ötücü kuşlar takımından ardıç kuşları familyasına bağlı bir cins. Bu cins, dünyanın en güzel öten kuşlarını içine alır. Gagaları ince ve zarif, kuyrukları yuvarlakça, bacakları uzunca, kanatları orta boydadır. Bazılarının renkleri oldukça alacalıdır. Yuvalarını çoklukla yere yakın kurarlar. 25 e yakın türü bulunmaktadır.

Çok eskiden beri bilinen bu kuşlar cinsinin ötüşü armoni ve ses zenginliği bakımından eşsizdir. Bu sebeple, evlerde kafeslerde beslenir ve meraklıları için çok değerli olan ev hayvanlarındandır.

Çeşitli milletlerin folklor ve edebiyatında yer eden bülbüller, Türk folklor ve edebiyatında da büyük yer tutar. Doğu edebiyatında bülbülün, bıkmak bilmeyen, cefa ve mihnetlere katlanmaktan çekinmeyen âşık sembolü olarak önemli yeri vardır. Bu edebiyatta gül, bülbülün sevgilisini temsil eder.

BEYGİR GÜCÜ « Teknik

Teknikte kullanılan bir güç birimi. Beygir gücü, 75 kilogram ağırlığındaki bir cismi bir saniyelik zaman içinde bir metre yüksekliğe çıkaran kuvvetin gücüne eşittir. İlkin İngiliz bilgini James Watt (1736 - 1819) tarafından tarif edilmiştir.

TETANOZ « Sağlık

Bulaşıcı bir hastalık. Etmeni, çoklukta toprakta, tozda, yerlerde, at gübrelerinin bulunduğu gübreliklerde yaşar. El ya da ayaklarda bulunan herhangi bir kesik yerinden vücuda giren mikrop, aradan bir ay geçtikten sonra, etkilerini göstermeğe başlar. Hastada halsizlik ve titreme görülür. Çok geçmeden hastanın vücudu kaskatı bir durum alır. Tetanoz hastalığı, çoklukla ölümle sonuçlanan tehlikeli hastalıklardan biridir.

Korunmak, mikrobun bulunduğu yerlerde yara almamak ya da yaralı olan yerlere, bu pis yerlerdeki mikropların bulaşmaması şartlarını yerine getirmekle olur. Her hangi bir şüphe karşısında, tetanoz serumu yaptırmak gereklidir.

HATAY « Türkiye Coğrafyası

Anadolu'nun en güneyinde bulunan illerimizden biri. Yüzölçümü 5.541 kilometrekare, nüfusu 441.189 dir. Merkezi Antakya Şehridir. Güney Anadolu'nun batı çevrelerinde kurulmuş olan bir sınır ilimizdir. Kuzeyde Adana, kuzeydoğuda Amanos - Nur sıradağlarının doğu ve Gaziantep, doğu ve güneyde Türkiye - Suriye sınırı, batıda Akdeniz'le sınırlıdır. Orta Toraslardan ayrılarak güneye yönelen Amanos ve Nur dağları Hatay'ı doğu ve batı olmak üzere iki ayrı bölüme ayrılır. Doğusunda geniş bir ova yer almaktadır. Batısında ve kuzeyde ise, denize kadar uzanan dik meyilli dağ etekleri ve yer yer küçük ovalar yer almaktadır. Verimli toprakları vardır. Geniş tarla ekiminin yanında meyvecilik, hayvancılık önemli gelir kaynaklarındandır.

Birinci Dünya Savaşından sonra Fransızların elinde kalmış olan Hatay, 28 Haziran 1930 da imzalanan bir anlaşma ile Türkiye'ye katılmış. 7 Temmuz 1939 da kabul edilen bir kanunla illerimizden biri olmuştur.

ARNAVUTLUK « Dünya Coğrafyası

Balkan yarımadasının batısında bir devlet. Yüzölçümü 27.538 kilometrekare, nüfusu 1.510.000 dir. Halkının yarıdan fazlası Müslümandır. Kuzey ve doğuda Yugoslavya ile güney güney - doğuda Yunanistan'la komşudur. Batısında Adriyatik denizi bulunmaktadır. Başşehri Tiran'dır.

Arnavutlar, Avrupa'nın en eski milletlerinden biri olup, oturdukları yerlerden ayrılmamışlardır. Bu bölge, Romalıların, Bulgar'ların ve Bizanslıların egemenliği altında bulunmuştur. XV. yüzyıldan itibaren Osmanlıların saldırılarına sahne olmuş ve Arnavutların elinde son dayanak olarak kalan İskodra kalesinin 1479 da, Venediklilerin elinde bulunan Ülgün ve Bar şehirlerinin 1571 de alınmasından sonra tamamen Osmanlıların egemenliği altına geçmiştir. Burada Osmanlıların yönetimi 1912 yılma kadar sürmüştür. 1912 de yapılan bir antlaşma ile bağımsızlık kazanmış ve krallık olmuştur. 1925 de Cumhuriyet ilân edilerek Zogo Cumhurbaşkanı olmuştur.1928 de tekrar krallık olmuş ve Kral Zogo, 1939 da İtalyanların işgaline kadar Arnavutluk'un başında kalmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden (1946) Cumhuriyet ilân edilmiş ve Enver Hocanın liderliği altındaki Komünist Partisinin yönetiminde Demirperde bloğuna bağlı komünist bir memleket olmuştur.

Arnavutluk, Adriyatik kıyılarının dışında genel olarak dağlık bir bölgedir.İklimi, Akdeniz iklimi özelliklerini taşır.Yazları sıcak ve kurak, kışları bol yağışlı ve kararsızdır. Dağlık bir bölge olan İç Arnavutluk'ta ise dağların doğrultuları ve yükseklikleri ile ilgili olmak üzere çeşitli iklim özellikleri gösteren alanlar vardır.

Arnavutlar daha çok tarım ve hayvancılıkla geçinmektedirler. İlkel bir sanayileri vardır. Nüfus ve yüzölçümü bakımından olduğu gibi, ekonomik rolü bakımından da Balkanlar'ın en geri kalmış bir ülkesidir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy