Nedir

ÇERKEZ ETHEM AYAKLANMASI « Tarih

Kurtuluş savaşı yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine karşı olan ve “Çerkez Ethem” adlı bir birliğin komutanı tarafından çıkarılan ayaklanma (1920-21) T.B.M.M. Milis kuvvetleri halinde düşmanla yer yer savaş eden birlikleri muntazam ordu birlikleri haline getirmek için gerekli teşebbüslere geçmiştir. Bu birliklerden hemen hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinin muntazam ordu kadrosu içine girdikleri halde “Kuvayi Seyyare” adı altında çalışan birliğin komutanı Çerkez Ethem ordunun dışında ve bağımsız olarak çalışmak hususunda ısrar etmiştir.

Çerkez Ethem, millî hareketin başladığı sıralarda Salihli cephesinin savunmasını üzerine almış. Anzavur kuvvetlerinin dağıtılmasında hizmet etmiş Düzce, Yozgat ve Konya isyanlarının bastırılmasında başarılar kazanarak ün sahibi olmuştur. Bu başarılarından kuvvet alarak Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olarak kurulan Garp Cephesi Komutanlığına karşı durmuş bu komutanlığı bir üst olarak kabul etmemiştir. Bu arada Çerkez Ethemin kurulmuş olan “Yeşil ordu” cemiyeti ile sıkı temaslarda bulunması, doğrudan doğruya valilere emir vermeğe kalkması halktan para toplaması Meclis Başkanı ile doğrudan doğruya muhaberede bulunması gibi sebepler onun artık bir anarşi unsuru haline geldiğini gösteren önemli olaylar olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu olaylar karşısında düzenli bir ordu ve devlet kanunlarının yürürlüğü prensiplerini her düşüncenin üzerinde tutmaya karar vererek Çerkez Ethem olayına da son verilmesi gerektiği kararını almıştır. Mustafa Kemal bu kararın tatbikine geçmeden önce Çerkeş Ethemi yola getirmek için uğraşmış fakat bir sonuç alınmayınca batı cephesi komutanlarına Çerkez Etheme karşı harekete geçmeleri emri verilmiştir. Yunanlıların muhtemel hareketlerine karşı toplanmış olan kuvvetlerimizin bir bölümü Çerkez Ethem üzerine gönderilmiş bu harekat karşısında Çerkez Ethem kuvvetleri ile birlikte geri çekilmek zorunda kalmış, tır. İstanbul hükümetinden Yunanlılarla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine karşı savaşmak müsadesi almış olmasına rağmen Çerkez Ethem düşüncelerini gerçekleştirememiş canlarını kurtarmak için kardeşi ile birlikte 5 Ocak 1921 de Yunan ordusuna sığınmak zorunda kalmıştır. Böylece büyük ve kuvvetli bir ordu kurulmasını güçleştiren son engel de ortadan kalkmış Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin memleket içindeki otoritesi kuvvetlenmiştir.

BAYKUŞLAR « Hayvanlar

Kuşların “gece yırtıcı kuşları” adı verilen bir takımı. Vücutları kısa ve basık, kuyrukları kısadır. Gagaları çengel şeklinde aşağıya kıvrılmıştır. Tüylerin göz çevresinde çeleng gibi sıralanmasından meydana gelmiş bir “peçe” bulunur. Gözleri iri ve ön tarafa dönüktür. Gündüzleri iyi görmezler, fakat geceleri en ufak bir hayvanı bile iyi seçebilirler. Renkleri çoklukla yaşadıkları çevreye uygundur.

Kayalıklarda, ormanlarda, çöllerde, evlerin çatılarında ve insanların oturdukları yerlerde yaşarlar. Geceleri acı acı öttükleri için insanlara uğursuzluk getirdiğine inananlar yardır. Fare gibi kemiricileri yiyerek geçinirler. Türkiye'de alaca baykuş, puhu kuşu, bataklık baykuşu, kukumav, cüce baykuş gibi cinsleri yaşar.

BELÜCİSTAN « Genel Coğrafya

Hindistan yarım adasının kuzey batısında bulunan İran, Hindistan Afganistan ve Umman denizi arasında kalan bir bölge.

Belücista’nın küçük bölümü İran sınırları içinde bulunur ki buraya İran Belücistan'ı denir. İran Belücistanın yüz ölçümü 130.000 kilometrekare Pakistan Belücista’nın yüzölçümü 350.000

kilometrekaredir, iki bölgenin de nüfusları yaklaşık olarak 1.178.000 kadardır.

Dağlık bir bölge olan Belücistan'da yerleşenlerin çokluğunu müslümanlar meydana getirir. Bozkırlar geniş yer kapladığından göçebe halinde yaşarlar ve hayvan yetiştirirler.

Pakistan Belücistan idare bakımın, dan başlıca iki bölüme ayrılır: a-Delûcistan eyaleti, merkezi Quettadır. b-Kalat Hanlığı ile Hazan Mari ve Buti boylarının oturduğu yerler. Merkezi Kalat'tır. Bu iki bölüm de 1947 yılında beri Pakista’nın sınırları içinde bulunmaktadır.

CABER KALESi (Türk Mezarı) « Tarih

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırına 100 kilometre kadar uzaklıkta eski bir kale harabesi. Osmanlı tarihçilerine göre Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Beyin büyük babası Süleyman Şahın, Fırat nehrini geçerken boğulduktan sonra gömüldüğü yerdir. Abdülhamit II. zamanında burada Süleyman Şaha ait olduğu söylenen türbe yeniden yapılmış, İkinci Dünya Savaşından sonra Suriyenin Osmanlı sınırları dışında kalması üzerine, 1921 yılında Fransızlarla imzalanan bir antlaşma ile (Ankara itilâfnamesi) Süleyman Şahın kabri, Türk toprağı olarak sayılmış ve burada Türk bayrağı çekmek hakkı tanınmıştır.

HALI « Bilim ve Sanat

Yere yaymak, mobilya üstüne serilmek, duvarlara süs olarak asılmak için yünden ya da ipekten örülen ya da dokunan değişik büyüklüklerdeki örtü. Yapılış biçimlerine göre başlıca iki çeşide ayrılırlar: 1 - Dokuma halı, 2 - Örme halı. Dokuma halılar, kumaş gibi olan halılardır.Bunlara “kilim” adı verilir. Halı tezgâhında dikey olarak çekilmiş ipliklere, yatay olarak iplikleri bir taraftan öbür tarafa atmak suretiyle dokunur. Asıl halılar örme olarak yapılan halılardır. Bunlar, halı tezgâhlarında yatay ve dikey olarak yan yana çekilmiş iplikler üzerine istenen resme göre düğümlenen renkli yün ipliklerin uçlarının kesilerek kadife görünüşü vermesi ile meydana gelir. Düğümler, halının alacağı resmin şekline göre belli hesaplar içinde örülür. Düğümlerin de sıkı olması o halının değerinin artmasını sağlar.

Halının ilkel maddesi yündür. Yünler iplik haline getirildikten sonra değişik renklere boyanır ve istenen resimlerin renklerine uygun iplikler kullanılarak, çeşitli renklerden meydana gelmiş halılar örülür.

Türklerde halıcılık, gelişmiş bir sanat durumundadır. Özellikle Gördes, Demirci, Uşak, Sivas, Isparta, Kula halıları ünlüdür.

ASMA « Bitkiler

Asmagiller familyasından, dalları çardak üzerinde yayılan bitkilere genel olarak verilen ad. 200 kadar çeşidi vardır. Devamlı güneş gören yerlerde kurulan çardaklarda, gölge vermek için yetiştirilirler. Bir süs bitkisi özelliği taşımakla beraber, üzüm yetiştirmek için de istifade edilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy