Nedir

ÇİNGENELER « Tarih

Göçebe halinde yaşayan bir kavmin adı. Hindistan'dan çıktıkları sanılmaktadır. Hindistan'dan çıktıktan sonra Afganistan, İran ve Erivan'da bulunmuşlar, XIV. yüzyılda Korfu ve Girit'te gözükmüşler ve 1370 tarihinden itibaren de Avrupa’ya yayılmışlardır. Bir bölümü de Suriye yolu ile Afrika'ya gitmiştir. Sayıları tam olarak bilmeye imkân yoksa da, bütün dünyadaki çingenelerin 4-5 milyon olduğu sanılmaktadır.

Çingeneler fala, muskaya çok inanırlar. Onların inanışına göre tabiat üstü kuvvete ya kendileri sahip olmuşlardır ya da annelerinden gelmiştir.

Devamlı olarak göçebe halinde ya. sadıkları için, dilleri Hindistan diline yakın olmakla beraber, çeşitli lehçeler meydana gelmiştir. Iskara, maşa, kürek, kalbur elek gibi eşyalar yapmakla geçinirler. Erkekleri arasında şehirlerde ayı oynatanlar, maymun oynatanlar; kadınları arasında da falcılık, şarkıcılık, çengilik yapanlar vardır.

İSKAMBİL « Eğlence

Birer tarafı resimli ya da işaretli kâğıtlarla oynanan ve pek çok çeşidi bulunan bir oyun ve bu oyun kâğıtlarına verilen ad. İskambil kâğıtları 52 parçadan ibarettir. Maça, sinek, kupa, karo olmak üzere dört bölüme ayrılmıştır. Her bölümün kâğıtlarında birden ona kadar rakamları ifade eden kağıtlarla, oğlan, kız, papaz adlarını alan kâğıtlar bulunur.

ORUÇ « Din

İslâm dininin beş şartından biri. Yılda bir ay, Ramazan ayında, Tanrıya kulluk ve ibadet amacıyla, tanyerinin ağarmağa başlamasından güneş batmasına kadar, niyetlenerek bir şey yiyip içmekten ve orucu bozan başka şeylerden nefsi korumak suretiyle tutulur.

ÇERMİK « Türkiye Coğrafyası

Diyarbakır iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.005 kilometrekare, nüfusu 28.403 dür. Yüzeyi yer yer düz alanlarla vadiler ve sırtlardan ibarettir. Halk; tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. İlçe merkezi 4.669 nüfuslu Çermik kasabasıdır.

ÜÇLÜ İTTİFAK « Tarih

Almanya'nın İtalya ve Avusturya ile kurduğu birliğin adı. Avrupa'da önüne geçilmez bir kuvvet halinde gün geçtikçe genişlemeye başlayan Almanya, 1870-71

savaşından sonra, büyük başarılara kalınca, bunlarla yetinmemeye başlayan Avrupa'da kendinden kuvvetli bir devletin kalmamasında kararlı olarak hareket etmek yolunu seçmiştir.Bismark'ın üstün siyaseti ile yönetilen Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanyası, bu sebeple, Avrupa'da, kendisi kuvvetli devletlerin yardımcılığını aramış İtalya ve Avusturya ile anlaşmaya varılarak 1883 yılında Üçlü ittifak kurulmuştur. Üçlü ittifak'ın kurulması, Almaya nın Avrupa'da üstünlüğünü sağlan Fransa'nın Almanya'dan intikam almasının önüne geçmiştir.Fakat, 1914 yılında çıkan Biri Dünya Savaşı'nda, İtalya, çok geçmeden bu birlikten ayrılmış, Almanya büyük yenilgiye uğramıştır.

BULGARLAR « Tarih

Aslen Türk olan, biri Volga bölgesin de Türk olarak kalmış, öbürü Tuna güneyine inerek sonradan İslâvlaşmış iki halk topluluğu.

Volga Bulgarları, VII - XV, yüzyıllarda bir Türk - Bulgar devleti kurmuşlardır. Bu devletin dağılmasından sonra Bulgar adı da ortadan kalkmış ve buralarda yaşayan bu Türkler bazen Kazan Türkleri, bazen Tatarlar adı ile anılagelmiştir.

Tuna Bulgarları, çeşitli akınlar sonunda, Volga bölgesinden ayrılan Bulgarlardan meydana gelmiştir. Bunlar VII. yüzyılın ikinci yarısında Balkan yarımadasına gelmişler IX. yüzyıla kadar benliklerini korumuşlar, fakat İslâv topluluklarına karışarak İslâvlaşmışlardır.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy