Nedir

LETONYA « Dünya Coğrafyası

Sovyetler Birliğine bağlı cumhuriyetlerden biri. Baltık denizi kıyılarındadır. Kuzeyinde Estonya, doğusunda Sovyetler Birliği, güneyinde Litvanya, batısında Baltık denizi bulunmaktadır. Yüzölçümü 66.465 kilometrekare, nüfusu 2.094.000 dür. Başşehri Riga'dır. Ormanlık ve tarım ülkesidir. İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren Sovyetler Birliğine girmiştir.

OKSİTLENME « Kimya

Oksijenle olan yanmaya verilen ad. Oksitlenme ısı ve ışık gösterisi halinde çok şiddetli olabileceği gibi (buna çabuk oksitlenme denir). Bu gösterileri vermeden yavaş da olabilir (buna yavaş oksitlenme denir).

AYAŞ İÇMECE VE KAPLICASI « Türkiye Coğrafyası

Ayaş Kasabasının 23 kilometre batısında bulunan ve çok eski zamanlardan beri banyo ve içmece olarak kullanılan sıcak ve şifalı bir sudur.Pek derinlerden gelen bu kaynaktan sodyum sülfatlı klorür, radyoaktiviten kıymetli sular çıkar. İçmecenin en büyük özelliği sıcak oluşudur.Çeşitli hastalıklarda, bu arada şişmanlık, karaciğer hastalıkları, safra yolları iltihapları,müzmin kabızlıkta faydalı bir şifa kaynağı olanı bu içmece ve kaplıca dünyadaki benzerleri ile yarışacak bir zenginliğe sahiptir.Radyoaktivitesi dolayısıyla her türlü romatizmalarda da faydalıdır. Ankara için olduğu kadar,Türkiye içinde eşine az rastlanan kaplıcalardan biridir.

NEVŞEHİR « Türkiye Coğrafyası

Nevşehir ilinin merkezi olan şehir. Nüfusu 18.808 dir. Şehir, çevre dağlarının meydana getirdiği bir plato ortasındadır. Akarsuları bol, bağ ve bahçeler içinde güzel şehirlerimizden biridir. Niğde iline bağlı bir ilçe iken 1955 de Nevşehir ilinin merkezi olmuştur. Oldukça önemli yolların kavşağı üzerinde olması bakımından canlı ve hareketli bir ticaret merkezi halindedir.

NEVŞEHİR İLİ

İç Anadolu Bölgesi illerimizden biri. Yüzölçümü 5.626 kilometrekare, nüfusu 137.419 dur. Kuzeyinde Yozgat, doğusunda Kayseri, batısında Kırşehir, güneyinde Niğde illeri ile sınırlıdır. Yüzeyi, Kızılırmak nehrinin derince oyulmuş vadisinin meydana getirdiği dik meyilli yamaçlarından kuzey ve güneyde ve çok hafif dalgalı platolar halinde uzanan yer yer düzlük alanlardan ibarettir. Toprak genel olarak verimsizdir. Tarla ürünleri arasında buğday ve arpa oldukça boldur. İlde özellikle halı dokumacılığı gelişmiş bir durumdadır.

BÜYÜ « Din

Bir inanç sonucu, tabiattaki kuvvetlerin yardımı sağlanarak istenilen araçları elde etmek ümidiyle yapılan birtakım sihri işler. Büyüler, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere geçildiğinde devam edegelen gelenek ve inanış artıklandır. Müslüman ve Hristiyan topluluklarında “büyü” diye gösterilen bir çok hareketlerin aynına ve benzerlerine başka dinlerde rastlanması bu sebeptendir.

Büyü adı altında gösterilen işlemler çoğu zaman şu amaçlar için yapılır: İki kişiyi birbirinden ayırmak, iki kişinin birbirini sevmesini sağlamak, İnsanın bazı yeteneklerini yok etmek, bir insana kötülük etmek, ona zarar getirmek v.b.

MİMİK « Sinema ve Tiyatro

Tiyatro, Bale, konuşma sanatlarında duyguları, düşünceleri yüzdeki değişikliklerle anlatma. Özellikle Tiyatro okullarında başlı başına bir ders konusu olarak incelenir. Mimik, Tiyatro alanında, özellikle son yüz yıllarda büyük önem kazanmıştır. Tiyatro sanatçıları yüz ifadesine, oyun oynanan salonların, klâsik Yunan tiyatrosundan farklı olmasından sonra daha çok önem vermişlerdir. Bu arada yalnız mimikle ve vücut hareketleri ile bir konuyu anlatan tiyatro oyunları da meydana gelmiştir. Bu oyunlara Pandomima adı verilir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy