Nedir

DOKUMACILIK « Bilim ve Sanat

Hayvansal, bitkisel ya da madensel tellerin (ipliklerin) alttan ve üstten geçilerek haç gibi örülmesinden meydana gelen yumuşak fakat dayanıklı şeyleri yapma sanatı. Dokumaların pamuktan olanlarına “bez”, yünden olanlarına “çuha” ya da “kumaş”, ipekten olanlarına “ipek kumaş” denir.

Dokumalar, tezgâhta yapılır. Tezgâhların ilkel olanları ağaçtan yapılmıştır. Bu tezgâhların üzerine yukarıdan aşağıya doğru uzatılan ve “arış” denen ipliklerin aralarından “atkı”denen yatay iplikler geçirilir ve ileri-geri hareket eden bir tarak aracıyla dokunur.

CENAZE « Din

Gömülmek, yakılmak, denize bırakılmak ya da başka usullerle ortadan kaldırılmak üzere hazırlanmış insan cesedi. Gömme işi, bugün, memleketimizle birlikte hemen bütün İslâm âleminde, dinî bir gelenek olarak şu şekilde yapılmaktadır. Ölüm meydana gelince, enli bir bezle ölünün çenesi bağlanır, katılaşan oynak yerleri yavaşça gevşetilir ve yeri yükseltilir. Yüzü örtülür, kesin olarak öldüğü anlaşılıncaya kadar bekletilir. Ölüm, uygun bir şekilde, ölünün yakınlarına duyurulur.

Bunlardan sonra dinî gerekçeler yapılır. Ölünün yıkanması, sağ kalanlar üzerinde “farz-i kifaye” dir, yıkanmayı üçlemek ise “sünnet” tir. (Müddeti dolmadan doğan düşükler ve gerçek şehitler yıkanmazlar). Yıkanma suyuna kokulu bir madde katılması, yıkanma tamam olduktan sonra ölüye hoş kokular sürülmesi, cenazenin yanında buhur yakılması makbuldür. Cenaze, yıkayıcıya kolaylık olsun diye, yerden yüksek teneşir üzerinde yıkanır. Suyun ılık olması tercih edilir. Şehitlerin dışında ölünün kefenlenmesi işi de bittikten sonra, cenaze namazı hazırlığı başlar. Cenaze namazı kılındıktan sonra, tabut, cemaatin miktarına göre, sıra ile omuzlarda ya da eller üzerinde taşınır, kabristanın uzak olması halinde de bir taşıtla kabristana götürülür. Cenaze, kabristanda hazırlanmış mezarına, usulüne göre gömülür.

Bugün memleketimizde, bir ölüm halinde, belediye teşkilâtının bulunduğu yerlerde, cenaze memurluğunun düzenlediği bir beyannamede, cenazenin bulunduğu yerin adresi, ölünün adı, soyadı, yaşı, hangi tarih, gün ve saatte öldüğü defin ruhsatiyesinin tarih ve numarası, yıkanma ve kefenlemenin ailesi ya da şehir mezarlığı tarafından mı yapılacağı, kabristana nakledilme işi, saati, ücretli kaldırılıp kaldırılmayacağı, mezarının çeşidi hakkında gerekli bilgiler verilir. Bu beyannamede alınması gerekli tedbirleri de, Cenaze işleri memurluğu, en çabuk bir şekilde alma yoluna gider.

URUGUAY « Dünya Coğrafyası

Güney Amerika'da Brezilya, Atlas Okyanusu ve Arjantin arasında yer alan bir cumhuriyet. Yüzölçümü 187.000 kilometrekare, nüfusu 2,846.000 dir. Başşehri Montevideodur. Fazla engebeli olmayan toprakları vardır. Sığır, koyun, at başlıca gelir kaynaklarını meydana getirir. Et ve konserve, buğday, mısır, şarap, tütün, başlıca ihraç maddeleridir. 1814 yılından beri bağımsız bir ülkedir.

BOZKURT « Türkiye Coğrafyası

Kastamonu iline bağlı bir ilçe. İlçenin yüzölçümü 342 kilometrekare, nüfusu 20.861 dır. Yüzeyi, ormanlarla kaplı dik meyilli dağ yamaçlarından ibarettir. Ekime uygun toprakları az olduğundan ilçe halkı, çoklukla Zonguldak, Samsun ve İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışmakla geçimini sağlamaktadır.

İlçenin merkezi 3.251 nüfuslu Bozkurt kasabasıdır.

FAGOZİTOS « Biyoloji

Bazı hayvansal hücrelerin, yalancı ayaklar çıkararak mikrop, yabancı hücre ve küçük parçaları içlerine almaları ve sindirmeleri olayı.

Meçnikof (Metchnikoff) un açıkladığı bu olay, yalancı ayak “pseudopa”de çıkaran tek hücreli hayvanlarla akyuvarlarda görülür. Fagozitos olayını yapan bir hücreli hayvanlardan amipler, çıkardıkları yalancı ayaklarla, ya, bancı cisimleri, besinlerini hücreleri içine alırlar ve bunları sindirmek suretiyle besinlerini sağlamış olurlar. İnsanların ve hayvanların kanında bulunan ve yalancı ayaklar çıkarmak özelliğinde olan akyuvarlar (leucocyte), organizmaya giren yabancı cisimleri, bu arada mikroplan hücreleri içine alırlar ve bunları sindirerek organizmayı bu yabancı ve zararlı canlılardan cansızlardan kurtarmış olurlar.

BAKLA « Bitkiler

Baklagillerden, kazık köklü, yıllık bir bitki, kökleri 110 cm. kadar derinliğe iner. Yan kökleri kuvvetli bir şekilde etrafa yayılır ve üzerlerinde yumrular meydana gelir. Tüysüz olan sapı bir metre kadar yükselebilir. Sap üzerinde sarmalı durumda yaprakları vardır. Çiçekleri yaprak koltuklarından çıkar. Çiçeklerin kendine has ve hoş bir kokusu vardır. Meyvesi, tohum araları bölmeli ve dolgun bir kapçıktır. Kapçık taze iken yeşil, olgunlaşınca esmerleşir ve sertleşir. Yemeklik olarak kullanılan baklanın Sakız baklası, Sultani bakla, Bayrampaşa baklası gibi çeşitleri vardır ve memleketimizin hemen hemen her yerinde yetişir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy