Nedir

ATEŞ « Kimya

Odun, kömür, ot gibi maddelerin yanması sırasında meydana gelen ışık ve ısı olayı.

SOLUNGAÇ « Hayvanlar

Balıklarda solunuma yarayan organ. Solungaçlar gırtlak kısmındaki kapaklar arasında yer almış bulunan yay şeklinde iki kemikten meydana gelmiştir. Buna, iki sıra solungaç yaprakları bağlıdır. Solunum olayı da, yaprak şeklindeki bu solungaçlarda meydana gelir. Kara hayvanlarında, havada bulunan oksijeni, kana ulaştırma işini gören akciğerlerin yaptığı işi, deniz hayvanlarında” özellikle balıklarda solungaçlar görürler ve suda bulunan oksijeni alarak, kan damarlarına ulaştırırlar. Kanda birikmiş olan karbondioksiti de suya verirler.

Ağızlardan suyu alan balıklar, gırtlak kısmında bulunan solungaçlara ulaştırırlar, burada oksijen alınıp karbon dioksit verilme işlemi olduktan sonra su, solungaç kapakçıklarından dışarı çıkar.

MAVİ HASTALIK « Sağlık

Kalbin doğuştan ileri gelen bir hastalığına verilen ad. Kalp, kan dolaşımı bakımından, “sağ kalp” ve “sol kalp” olmak üzere iki bölüme ayrılır. Sol karıncıkla sol kulakçıktan meydana gelen sol kalpde, akciğerlerden gelerek vücuda yayılan temiz kan bulunur. Sağ kulakçıkla sağ karıncıktan meydana gelen sağ kalpte de vücuttan gelen ve akciğerlere gidecek olan kirli kan bulunur. Kirli kanla temiz kan, sağ kalble sol kalp arasında bulunan bir bölme ile birbirinden ayrılır ve toplardamarlara kirli kan, atardamarlara da temiz kan gider.

Gebelik sırasında meydana gelen bazı bozukluklar sonucu, çocukta sağ ve sol kalp arasında bulunan bu bölmede çatlaklıklar belirir. Bu çatlaklıklar ya da başka açıklıklar kirli kanla temiz kanın birbirine karışması sonucunu yaratır. Böylece, kalplerinde bu bozukluk olan kimselerde, temiz kan bulunmaz, kirli kanla temiz kan, karışık olarak bulunur. Kalbi bu şekilde sakat olarak doğmuş çocukların yüz, kulak, burun gibi yerlerinin derileri masmavi bir renk alır. Bu sebeple, bu hastalığa “mavi hastalık” adı verilmiştir.

Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu yapılacak bir kalp ameliyatında, kalbin bozuk olan bölmesi yerine, yeni bir bölme koymaktır. Bu durum da, tıp biliminin ilerlemesi ile bugün için yapılabilir olmuştur.

MANGANEZ « Kimya

Kimyasal bir eleman. Sembolü Mn, atom numarası 25, atom ağırlığı 45.93 tür. Gümüş beyazı rengindedir. Çok sert bir metaldir. Tabiatta “pirolizit” cevheri halinde bulunur. Bir çok alaşımları vardır. Çeliği sertleştirmek için kullanılır.

AĞRI « Türkiye Coğrafyası

Doğu Anadolu'da bulunan ve adını sınırları içindeki Ağrı Dağından alan il, yüz ölçümü 10.824 kilometrekare, nüfusu 214.769 dur. Kuzeyde Erzurum, doğuda İran sınırı, güneyde Muş, batıda Erzurum ile çevrilidir. Merkezi Karaköse'dir.

Türkiye'nin en engebeli bir kısmında bulunmaktadır. Sınırlar içinde, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı .dağı ile Akdağ, Süphan, Tendürük dağları vardır. Yazlan sıcak, kışları soğuk olan şiddetli bir yayla iklimi hüküm sürer.

Halk,tahıl ekimi ve hayvancılıkla geçinir.

ÇAD GÖLÜ « Dünya Coğrafyası

Orta Afrika'da, Sudan ile Büyük Sahra sınırında bir göl. Marmara denizinden iki defa daha büyük bir alan kaplar. Derinliği azdır ve yaz aylarında, suları azalır .Çevresi geniş bataklık halindedir.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy