Nedir

EKHO « Mitoloji

Yunan mitolojisinde güzel bir su perisi. Bununla ilgili çeşitli mitler vardır. Bunlardan birine göre, son derece güzel bir su perisi olan Ekho, Narkissus adında çok güzel bir delikanlıya aşık olur. Fakat , Narkissus Ekho İle ilgilenmez. Ekho bütün çabalarına rağmen, Narkissus'a kendini sevdiremez.Günün birinde, Zeus'u, Tanrıça Hera'dan gizlediği için, Hera'nın gazabına uğrar. Hera onu, konuşamaz bir hale getirir. Yalnız, kendisine söylenenlerin son kelimelerini tekrarlayabilir.

Bu derdinden Ekho, kendini bir mağaraya atar. Orada, kimse ile karşılaşmaz. Kendine söylenenlerin son kelimelerini tekrarlar durur. Böylece Ekho, yankının timsali olmuştur.

MANTIK « Bilim ve Sanat

Zihnimizin doğruyu bulma ve bilme için yaptığı işlemlerin dayandığı kuralları gösteren bilim. Mantık, insan düşünüşünü konu olarak ele aldığı için insanı inceleyen psikoloji bilimi ile ilgilidir. Ancak, Psikoloji, ilkel ya da medenî, hasta ya da sağlam her türlü insanın ruhundaki normal, anormal her türlü olayı inceler. Mantık ise, ancak, olgun, sağlam ve mükemmel insanın, nasıl düşünürse doğru düşünmüş olacağını ortaya koyar.

VI - V2 SİLÂHLARI « Devlet

Almanların İkinci Dünya Savaşı'nda kullandıkları gizli silâhların adı. İki değişik şekilde kullanılmış olduğu için, VI ve V2 kısaltmış adları ile anılmaktadır Almanlarca “misilleme silâhı” denen “Vergeltnngswaffe” kelimesinin baş harfinden alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Avrupa'nın Batı bölümlerinden İngiltere'ye atılmak suretiyle kullanılmıştır. Uçan bir bomba olan ve 250 - 350 kilometre uzaklığa gönderilebilen pilotsuz bir uçak özelliğinde olan bir bombadır.

VI 12 - 13 Haziran 1944 gecesi Londra üzerine düşürülmüş ve büyük bir paniğin çıkmasına sebep olmuştur. V2 silâhı da 8 Eylül 1944 gecesi İngiltere'ye fırlatılmıştır. Büyük zararlara sebep olan bu silâhlar, İkinci Dünya Savaşı'nın Almanya'nın lehine sonuçlanmasını sağlayamamıştır.

ADİLCEVAZ « Türkiye Coğrafyası

Bitlis iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 568 kilometrekare, nüfusu 12.541 tir. Yüzeyi genel olarak dağlıktır. Toprak, verimli değildir. Koyun, keçi ve sığır beslenir.

Merkezi, Süphan dağının güneyinde şirin bir kasaba olan Adilcevaz kasabasıdır.

DON NEHRİ « Dünya Coğrafyası

Rusya'da bulunan nehirlerden biri. Moskova'nın güneyinden kaynağını alarak Azak denizine dökülür. Uzunluğu 2.100 kilometredir. Don nehrinin eski Türklerdeki adı Duna ya da Tula'dır.

MİKROFON « Teknik

Ses titreşimlerini elektrik akımı titreşimleri haline sokan bir âlet. Mikrofon, sesin havada yaptığı titreşimleri bir elektrik devresine akım şiddetinde değişmeler halinde verir; böylece verilen değişmeleri de havada titreşim haline çevirerek sesin uzaklara yayılmasına sebep olur.

Mikrofonlar, çoklukla şu esas üzerine kurulmuştur. Sesin çarptığı ince bir levha ve bu levhanın arkasında bir elektrik devresine değmekte olan kömür çubukları, Sesten levhaya ve oradan da kömür çubuklarına geçen titreşimler, devredeki akım şiddetinde değişmeler meydana getirir; devrenin öbür ucundan bulunan aynı düzende ayrı titreşimler meydana gelerek ses olarak, çok uzaklarda duyulmuş olur.

Destekliyoruz arkadaş - arkadas - partner - partner - arkadaş - proxy - yemek tarifi - powermta - powermta administrator - Proxy